Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Wesprzyj nas

Wesprzyj nasze działania w dziedzinie AUDYTU OBYWATELSKIEGO!

Drodzy przyjaciele fundacji Instytut Aurea Libertas!
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie w nasze działania. Zachęcamy również do dalszego wsparcia, również poprzez przekazanie 1% podatku na realizację naszych celów statutowych.
 
1 procent
 
Ostatni rok był okresem dynamicznego rozwoju naszej fundacji. Zrealizowaliśmy z dużym powodzeniem projekt "Małopolskie Święta Polskie", w którym zajmowaliśmy się edukacją obywatelską i patriotyczną młodzieży. 
Dzięki naszym działaniom ok. 100 młodych ludzi, wychowanków Pogotowia Opiekuńczego oraz podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej oo. Pijarów wzięło udział w kilkunastu wydarzeniach - wycieczkach do miejsc szczególnie ważnych dla naszej historii najnowszej, konkursach fotograficznych i filmowych, grach terenowych itp. Dzięki naszemu projektowi młodzi ludzie, pochodzący z grup społecznie zagrożonych, mogli poznać postacie polskich bohaterów, wybitnych patriotów i bojowników o wolność, a także spróbować zrozumieć ich postawę. Podsumowanie naszych działań można zobaczyć w tym miejscu: www.malopolskieswieta.pl
 
Od października 2013 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu - "Ranking Krakowskich Samorządowców". Projekt ten zakłada opracowanie matrycy, za pomocą której możliwa będzie analiza i ocena aktywności władz miejskich Krakowa oraz zaprezentowanie pozyskanych wyników w postaci przejrzystego rankingu. Wspomnianej ocenie podlegać będą takie elementy jak aktywność, skuteczność i jakość działań podjętych  w ramach pełnionej funkcji przez przedstawicieli władz samorządowych: radnych, prezydenta i jego zastępców. Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy to opracowanie matrycy, według której możliwy będzie pomiar i stworzenie rankingu. Dobranie odpowiednich wskaźników, ich ustandaryzowanie i przełożenie na wartości mierzalne okaże się tu kluczowe. Drugi etap to pilotażowe badanie aktywności samorządowców z wykorzystaniem opracowanego modelu badawczego. Zastosowanie metod badawczych właściwych dla nauk społecznych (ekonomii, socjologii, nauk politycznych) stanowi gwarancję rzetelności i obiektywności. Ostatni etap to opracowanie rankingu, sformułowanie wniosków i podsumowanie projektu. Postępy realizacji można śledzić na stronie:http://www.rankingsamorzadowcow.pl/
 

 

projektowanie stron www Millenium Studio