Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Skrzydlate Studia

Doradztwo stypendialne i stażowe - wyjazdy zagraniczne.

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy?

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia to przede wszystkim Stypendialne Centrum Informacji IAL – pierwsza w Polsce pozarządowa instytucja, zajmująca się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi renomowanych zagranicznych uczelni oraz promowaniem idei „otwartego studiowania”. Studiowania, wypełnionego zagranicznymi, a także krajowymi wyjazdami naukowymi, które jest efektywnym narzędziem budowania konkurencyjnej pozycji młodych Polaków na rynku pracy, jak również wzmacniania nauki polskiej.

Stypendialne Centrum Informacji IAL mieści się Krakowie, gdzie ma swoją siedzibę fundator Systemu Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia Instytut Aurea Libertas.

Czym się zajmujemy?

  • Informujemy środowiska akademickie o możliwościach wyjazdów na zagraniczne i krajowe stypendia oraz staże;
  • Promujemy ideę „otwartego studiowania” i przełamywania bierności środowisk studenckich w zakresie korzystania z wielorakich możliwości wyjazdów stypendialnych;
  • Świadczymy pełną pomoc merytoryczną i administracyjną potencjalnym beneficjentom programów stypendialnych;
  • Utrzymujemy kontakt z jednostkami naukowymi, będącymi bezpośrednimi podmiotami wymiany naukowej.

Jak działamy?

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia jest inicjatywą non-profit.

Instytut Aurea Libertas nie czerpie zysku z tytułu świadczenia usług na rzecz beneficjentów

WIĘCEJ NA STRONIE: http://www.skrzydlatestudia.pl

projektowanie stron www Millenium Studio