Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Referenda dla obywateli

Jak odzyskać referendum dla obywateli? Jak przedefiniować priorytety dla instytucji referendum obywatelskiego, jak na nowo zbudować mechanizmy referendum w kontekście udziału obywateli, roli i pozycji środowisk organizacji społecznych oraz środowisk politycznych? To pytania, wokół których skupione zostały priorytety i główne watki problemowe projektu Referenda dla obywateli.

Projekt jest wspólną inicjatywą organizacji pozarządowych powstałą jako rezultat spotkania sieciującego dla NGO w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP). Liderem projektu jest łódzki Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Fundacja Instytut Aurea Libertas została jednym z partnerów instytucjonalnych przedsięwzięcia.

Projekt zakłada organizację kilku wydarzeń:

Zaczęliśmy 5 listopada 2015 roku w Krakowie sympozjum naukowym pt. „Czy możliwa jest elektroniczna republika? Dobre praktyki w dziedzinie partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem Internetu.”.

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania mieliśmy okazję przyjrzeć się i podyskutować na temat zmian jakie w obrębie instytucji demokracji bezpośredniej zachodzą pod wpływem rozwoju Internetu, nowoczesnych technologii oraz zmianom, jakim ulegają aktualnie społeczeństwa.

6-7 listopada w Warszawie uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym liderów – przedstawicieli środowisk społecznych zaangażowanych i doświadczonych w działaniach z zakresu demokracji bezpośredniej – oddolnych inicjatyw w zakresie organizacji referendum. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji w zakresie modelowych rozwiązań w obszarze instytucji referendum.

A już 23 listopada 2015 roku w Warszawie odbędzie się debata z udziałem społeczników, polityków, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i związków zawodowych, podczas której zostaną przedstawione rekomendacje w zakresie zmiany regulacji prawnych dotyczących referendów ogólnokrajowych i lokalnych w Polsce.

Więcej na temat debaty na stronach INSPRO.

projektowanie stron www Millenium Studio