Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Publicystyka

Artykuły problemowe, raporty, publikacje.

Izabela Szeląg: CROWDSOURCING PRAWA: Nowoczesne metody w tradycyjnych instytucjach demokracji bezpośredniej

Crowdsourcing to pojęcie funkcjonujące w szeroko rozumianym obszarze Web 2.0. Wywodzi się ono ze sfery prywatnej, a jego pierwotne zastosowanie dotyczyło komercyjnych zastosowań. W największym skrócie zagadnienie to można opisać jako metodę zorganizowanej, zbiorowej pracy ludzi skoncentrowaną na definiowaniu problemów, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniu treści. Termin  crowdsourcing  został zdefiniowany i po raz pierwszy użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a w artykule „Rise of Crowdsourcing” z 2006 r. [1] Jak już wspomniano, metoda współpracy określana mianem crowdsourcingu, jak dotąd znalazła swoje szerokie zastosowanie w sektorze prywatnym. Wiele przedsiębiorstw, opiera swoje...
zobacz

Bartosz Wilk: Infrastruktura w e-Republice. Jak zapewnić bezpieczny system głosowania? Doświadczenia estońskie.

Podejmując się próby odpowiedzi na pytanie jak przenieść państwo w erę cyfrową, badacz trzymający się paradygmatu republikańskiego musi się liczyć także z problemem zapewnienia bezpiecznej infrastruktury dla internetowego systemu głosowania. Jednym z liderów na tym polu pozostaje Estonia, która od lat skutecznie realizuje swoją strategię zbudowania najbardziej zdigitalizowanego społeczeństwa na świecie. Poniższy artykuł ma na celu poglądowe nakreślenie podstawowych zagadnień związanych z estońskimi wdrożeniami e-government. Estońskie doświadczenia mają dla Polski o tyle dużą wartość, że zostały one zastosowane w kraju bliskim nam geograficznie i kulturowo, o podobnych doświadczeniach historycznych w XX wieku. Estonia jest niepodległym państwem od 1991 roku...
zobacz

Rafał Olszowski: Elektroniczna Republika: udział obywateli w życiu publicznym za pośrednictwem narzędzi ICT

Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT), a w szczególności Internetu obserwowany od początku lat 90. XX wieku znacząco zwiększył zainteresowanie podmiotów politycznych tymi środkami, a równocześnie stworzył techniczną możliwość obywatelskiej partycypacji politycznej na niespotykaną wcześniej skalę. Spróbujmy zatem nakreślić obszar badawczy, w którym zaistnieć może model społeczno-polityczny roboczo określany mianem „elektronicznej republiki”: model bezpośredniej partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym z wykorzystaniem Internetu. Zauważamy, że wykorzystanie ICT i Internetu w polityce przynosi m.in. następujące skutki: - Oszczędności finansowe wynikające z przeniesienia realizacji części...
zobacz

Rafał Olszowski: Typologia wdrożeń E-Gov 2.0

Termin „elektroniczna administracja” (e-government, E-GOV) zaczął być stosowany w połowie lat 90. ubiegłego wieku, równolegle z popularyzacją takich pojęć jak „elektroniczny handel” i „elektroniczny biznes” (e-commerce, e-business) [1] . E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (Information and Communication Technologies, ICT) w celu usprawnienia działania organizacji sektora publicznego. Początkowo w ramach elektronicznej administracji kładziono przede wszystkim nacisk na wykorzystanie rozwiązań przeniesionych z dziedziny e-business, takich jak: transakcje online, e-procurement (zamówienia dokonywane kanałami elektronicznymi), CRM, wykorzystanie intranetu i extranetu. W wyniku...
zobacz

Izabela Szeląg: Analiza wybranych strategii e-Government

Analiza wybranych strategii e-Government: Unia Europejska, ONZ, USA, Norwegia, Wielka Brytania, Estonia, Polska   E-government 2.0 to nie tyle inny, a właściwie – nie tylko inny typ administrowania, ale to przede wszystkim inny sposób komunikowania się z obywatelami. Sposób, który nadaje impuls i wyzwala zmiany w przyjętych zasadach, metodach i środkach administrowania. Komunikacja staje się tym samym przyczyną zmian w powszechnie rozumianej administracji, zarządzaniu, tudzież rządzeniu, gdzie obywateli zaczyna postrzegać się jako partnerów, a nie klientów. Z perspektywy analizy zagadnienia, również na poziomie strategicznym, ważnym jest by już na samym początku spróbować wyłuszczyć te elementy, na...
zobacz

Rafał Olszowski: E-Government 2.0 w Polsce - w czym tkwi problem?

Według raportu “The future of eGovernment: An exploration of ICT driven models of e-Government for the EU in 2020” (przygotowanego przez Dyrekcję Generalną - Społeczeństwo Informacyjne i Media Komisji  Europejskiej) absorpcja technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez administrację i instytucje publiczne jest opóźniona w wielu sektorach społecznych. Administracje i instytucje publiczne krajów UE osiągają jednak obecnie poziom dojrzałości, który pozwoli im w niedalekiej przyszłości na czerpanie pełnych korzyści z wykorzystania ICT, usprawnienie wew. organizacji administracji i podniesienie jakości kontaktów z podmiotami społecznymi.   Przygotowania do wdrożeń systemów e-Govovernment są podejmowane w naszym...
zobacz

Bartosz Wilk: Co osłabia państwo?

Niedawno głośnym echem odbiła się w polskich mediach informacja o kolejnym, drastycznym wzroście zatrudnienia w sektorze państwowym[1]. Przybycie nowej rzeszy urzędników w żaden sposób nie wpłynęło jednak na jakość świadczeń zapewnianych przez państwo polskie. Dodatkowe etaty, jakie na wszystkich szczeblach stworzyła III Rzeczpospolita nie generują żadnego wymiernego dobra, nie przyczyniają się też do wzrostu bogactwa, wręcz przeciwnie, jedynie zubażają polskich obywateli.   Panująca obecnie recesja, która tylko pozornie została zażegnana, odsłoniła ogromne problemy budżetowe rozwiniętych państw tak zwanego Zachodu. Wiele z pogrążonych w kryzysie krajów skupionych w strefie euro stoi na krawędzi bankructwa, podobnie rzecz ma...
zobacz

projektowanie stron www Millenium Studio