Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Małopolskie Święta Polskie

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

 

 

Małopolskie Święta Polskie – projekt edukacji patriotyczno-obywatelskiej

 

Celem projektu Małopolskie Święta Polskie jest stworzenie programu edukacyjnego, który w swoich założeniach służyć ma pobudzaniu świadomości i budowaniu tożsamości młodych Polaków ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez edukację patriotyczną i obywatelską, wzmacniającą poczucie tożsamości narodowej, związek młodych ludzi z Ojczyzną i wiedzę na temat jej historii.
 

Pierwsza edycja projektu została zakończona w lutym 2014 r. Kontynuacja projektu zależy od pozyskania nowych źródeł finansowania.


Grupę docelową stanowią wychowankowie i podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz świetlic środowiskowych.  Projekt ma na celu w atrakcyjnej formie przekazać podstawowe treści pomagające młodemu człowiekowi w odpowiedzi na pytania „kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, „jakie są moje korzenie?”, „dlaczego jestem tu i teraz?”.


Całość odnosi się do kanonu najważniejszych świąt narodowych, jako do wyraźnie widzialnego symbolu wspólnoty tożsamościowej Polski i Polaków. Ważne by sprawić, aby młodzi ludzie nie byli tylko biernymi obserwatorami, ale świadomymi i aktywnymi uczestnikami tych uroczystości, by wiedzieli co, jak i dlaczego się dzieje, jak historia i tradycja „małej ojczyzny”, a więc najbliższego otoczenia, determinowała i w dalszym ciągu wpływa na losy państwa i całego społeczeństwa polskiego.


Bardzo  ważnym dla projektu  elementem są przyjęte  metody  oraz  środki  przekazu i  realizacji treści merytorycznych.


Młodzież stanowi grupę odbiorców wymagającą szczególnego zaangażowania. Zarówno treść jak i środki realizacji powinny cechować dostępność, ale także swego rodzaju atrakcyjność. Stąd też pojawiają się wycieczki rowerowe, utrwalanie wiedzy za pomocą fotografii i filmu, rajdy, gra terenowa, czy inicjatywa stworzenia „certyfikatu uczestnictwa” w postaci rzeczonego przewodnika „Małopolskie Święta Polskie”. Projekt realizowany będzie w trzech modułach tematycznie skupionych wokół uroczystości państwowych z okazji najważniejszych świąt narodowych, a więc Święta Narodowego 3 Maja, Święta Wojska Polskiego, oraz Narodowego Święta Niepodległości.


Projekt w przeważającej części ma charakter edukacyjny. Stanowi z jednej strony uzupełnienie i udoskonalenie funkcjonujących już rozwiązań (lekcje historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie), z drugiej zaś nową, innowacyjną propozycję w tym zakresie.  Bezpośrednim adresatem działań podejmowanych podczas realizacji projektu jest młodzież w wieku 13 – 18 lat – wychowankowie krakowskiego pogotowia opiekuńczego oraz podopieczni jednej ze świetlic środowiskowych (np. Świetlica SOS Pijarzy).

 

Z materiałami dotyczącymi zrealizowanych działań mozna zapoznać się na stronie:

http://msp.aurealibertas.pl/

projektowanie stron www Millenium Studio