Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Ludzie

dr RAFAŁ OLSZOWSKI
 
Prezes Zarządu Fundacji Instutut Aurea Libertas. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie zarządzania projektami informatycznymi. Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE, koordynator licznych projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
 
dr RAFAŁ LIS
 
Członek Rady Fundacji Instytut Aurea Libertas. Absolwent politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
 
 
IZABELA SZELĄG
 
Absolwentka politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik dydaktyczny Wydziału Historycznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracownik fundacji w latach 2011-2016, m.in. jako Koordynator Systemu Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia oraz kierownik projektów "Ranking Krakowskich Samorządowców" i "Małopolskie Święta Polskie". Specjalista w dziedzinie elektronicznej administracji. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół  kwestii związanych z szeroko pojętą ideą samorządności oraz socjologią społeczności lokalnych. Od kwietnia 2016 r. związana z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.
 
 
JANUSZ BATKO
 
Członek Rady Fundacji Instytut Aurea Libertas. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej. Pracował jako ekspert w Departamencie Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Od 2008 roku pracuje w Google Engineering Center – najpierw w Zurychu, obecnie w Krakowie.
 
 
BARTOSZ WILK
 

Z Fundacją współpracuje od 2014 roku. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów w szeregu organizacji pozarządowych i branży e-commerce. Zakres tematyczny: komercjalizacja nowych rozwiązań technologicznych i innowacji: start-upy, nowe media, nowe technologie, e-commerce, public relations. Absolwent kierunku socjologia: komunikacja społeczna i multimedia oraz kursu menadżer ds. komercjalizacji innowacji. Aktualnie zatrudniony na stanowisku eksperta merytorycznego w projekcie "eGovernment 2.0 w praktyce" (2014-2016).

 
GRZEGORZ WITKOWSKI
 
Ekspert w dziedzinie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w latach 2004-2005 stypendysta Komisji Europejskiej, brał udział w pracach wydziałów zajmujących się problematyka Finansowych Instrumentów Wspierania Rybołóstwa dla Nowych Krajów Członkowskich, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wspólnej Polityki Rybackiej na lata 2007-2014. Absolwent studiów inżynierskich w Akademii Roniczej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz studiów  podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej i kształcenia urzędników europejskich  w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera.
 

 

projektowanie stron www Millenium Studio