Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Europa dla Obywateli - Koszyce

Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „1989: The Year of Resistance” odbyło się pod hasłem „V for velvet. A peaceful way for freedom” w słowackich Koszycach w dniach 18-20 lipca 2015 r.

 

Organizatorem 3-dniowego wydarzenia była organizacja „Azimut, O.Z”. W spotkaniu uczestniczyli młodzi ludzie z 4 krajów: Słowacji, Polski, Rumunii i Niemiec. Tematem przewodnim tym raezm była historia Czechosłowacji roku 1989 przedstawiona w kontekście Jesieni Narodów i czechosłowackiej drogi do demokratyzacji. Cel warsztatów to tworzenie gry planszowej jako końcowego rezultatu tego międzynarodowego projektu.

 

Polskę reprezentowała młodzież krakowskich liceów: II LO im. Jana III Sobieskiego oraz z III Liceum im. Jana Kochanowskiego.

 

Pierwszy dzień poświęcony został zdobyciu wiedzy na temat rewolucji w Czechosłowacji w 1989 roku. 

 

Prezentację na temat Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji przedstawiła Mgr. Renata Bzdilova. Podczas godzinnego wystąpienia, zaprezentowała genezę komunizmu w Czechosłowacji po II Wojnie Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji  w Czechosłowacji w 1989.

 

 

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja panelowa z udziałem świadków wydarzeń przemian ustrojowych  w 1989 w Koszycach:  Peterem Neuwirth i Danielem Liską (są oni założycielami organizacji Civic Form and Public Against Violence). Wieczorem młodzi  ludzie udali się do Centrum Kultury -  Tabacka Kulturfabrik, gdzie organizatorzy przedstawili kolejne punkty międzynarodowego wydarzenia. Była to też okazja do poznania się bliżej.

 

Drugi dzień miał wymiar praktycznych zajęć.

 

Po wspólnych warsztatach fotograficznych, podzieliliśmy się na dwie grupy i kontynuowaliśmy zajęcia. Pierwsza grupa razem z miejskim przewodnikiem ruszyła na zwiedzanie miasta. Uczestnicy poznali historię Koszyc, zwiedzili także miejsca związane z Aksamitną Rewolucją.  Druga grupa wzięła udział natomiast w warsztatach tworzenia gry planszowej. Celem warsztatów było zebranie pomysłów od uczestników dotyczące elementów gry oraz ich merytorycznej zawartości (m.in. wypisanie postaci historycznych postaci, miejsc związanych z komunizmem I rewolucją, przygotowanie kart z pytaniami). Uczestnicy bazowali na pomysłach i materiałach, które już zostały przygotowane  na wcześniejszym międzynarodowym spotkaniu w Krakowie (które odbyło się w dniach 18-20 kwietnia 2015 r.).

 

Ostatnim punktem drugiego wydarzenia była gra LARP prowadzona przez Rafała Halskiego i Kamila Kardela. Temat gry nawiązywał do wydarzeń 1989 w Czechosłowacji. Uczestnicy byli poproszeni o wylosowanie roli, którą będą odgrywać (m.in. komunistów, członków organizacji opozycyjnych, funkcjonariuszy policji, szpiegów politycznych,  studentów, społeczeństwa lokalnego). Komuniści i grupy opozycyjne ustalały strategię utrzymywania lub zdobycia władzy w państwie. Podczas trzech rund odbyły się: demonstracje, aresztowania  działaczy opozycyjnych, działania podziemne studentów i lokalnej społeczności, kłamstwa i perswazje ze strony komunistycznej władzy. Ostatecznie społeczeństwo zjednoczyło się z grupą opozycyjną i porozumieli się z władzą komunistyczną co do treści umowy i przeprowadzenia wolnych wyborów w Czechosłowacji.

 

Trzeci dzień  to już publiczna prezentacja, zrealizowana za pomocą elektronicznych środków (on-line).

Reprezentanci poszczególnych krajów podsumowali międzynarodowe wydarzenie, dodatkowo organizacja z Rumunii zaprosiła na swoje międzynarodowe spotkanie, które ma odbyć się w dniach 26-28 września 2015 r.

 

To były naprawdę niezapomniane 3 dni w Koszycach na Słowacji.  Dzięki połączeniu zabawy z nauką udało nam się nie tylko poznać historię roku 1989 w Czechosłowacji, ale też kontynuować tworzenie gry planszowej.

 

Dłuższą relację z wydarzenia wraz ze zdjęciami publikujemy na stronie internetowej projektu www.1989resistance.eu.

Zapraszamy także do śledzenia na  www.facebook.com/1989resistance.

 

 

 

projektowanie stron www Millenium Studio