Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Doradztwo i szkolenia

Badania, analizy, strategie, studia wykonalności, konsuting, szkolenia.

 

 

Zajmujemy się realizacją zadań zleconych obemujących:

- Przygotowywanie analiz społecznych, technicznych oraz w dziedzinie B+R;

- Opracowywanie strategii i studiów wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesplanów dla przedsiębiorstw wnioskujących o dofinansowanie publiczne, a także dla organizacji pozarządowych szukających zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności;

- Prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie społecznej, innowacyjnych technologii, współpracy międzynarodowej, edukacji;

- Doradztwo i certyfikacja w dziedzinie zarządzania jakością (ISO);

- Szkolenia specjalistyczne.

Nasi eksperci brali udział w przygotowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego między innymi dla: powiatu Wadowickiego, gminy Zator, Brzeźnica,
Spytkowice i Skawina. Miasta i gminy Muszyna i Piwniczna, 
miasta i gminy Limanowa, Dobra, Laskowa, Tymbark, Słoponice, Skała,
Iwanowice, Gołcza, Zielonki, Michałowice, Trzyciąż, Biskupice, Gdów
oraz powiatu wielickiego.
 
 
W budowaniu strategii rozwoju Gminy zostaje przyjętych pięć poziomów planowania: 
 
a) wizja i misja Gminy 
b) cele strategiczne 
c) programy strategiczne 
d) projekty strategiczne 
e) zadania do realizacji 
 
 
Deklaracja wizji jest określeniem, jaki powinien być wizerunek Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat a deklaracja misji - jakie są priorytety samorządów w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Cele strategiczne określają kierunki rozwoju Gminy. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.  Z kolei programy strategiczne są "tematami" działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Projekty strategiczne to już konkretne przedsięwzięcia, na które składają się zadania, czyli czynności do wykonania.  Każdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii dokładnie uzasadnione i scharakteryzowane. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------

PODSTAWY PROGRAMOWANIA  dla osób pracujących w wieku 50+   -  48 h, DOFINANSOWANIE UNIJNE 87%!

TERMINY:

TRYB DZIENNY:  26 CZERWCA- 1 LIPCA 2017 r.

TRYB  WEEKENDOWY: 26-27 SIERPNIA, 2-3 WRZEŚNIA,  9-10 WRZEŚNIA 2017 r.

Program:
 
1.WSTĘP DO PROGRAMOWANIA I OMÓWIENIE TERMINÓW 
Terminy: przeglądarka, serwis internetowy, serwer, skrypt, tło, postaci, współrzędne. 
Warsztatowe ćwiczenia obsługi serwisu Scratch poprzez umiejscowienie obiektu w osi x, y. 
Rozwinięcie procesu zmiany tła, zmiany kolorów postaci, dodawanie tekstu. 
 
2.GRA INTERNETOWA – CELE I SPOSOBY WYKONANIA 
Rodzaje gier i historia ich popularności. 
Dobór najlepszego stylu gry do zadań jakie stawia sobie uczestnik. 
Tworzenie postaci głównego bohatera, tła i reguł gry. 
Dzięki temu modułowi uczestnicy rozpoczną pracę nad własną grą internetową. 
 
3.ANIMACJA CZYLI RUCH Z MUZYKĄ 
Stosowanie dźwięku i dodawanie muzyki w Scratch. 
Ruch postaci poprzez zmianę kostiumów oraz klonowanie obiektu. 
Dopasowanie muzyki do obrazu. 
Dzięki tej umiejętności sami utworzymy animację w temacie który nas interesuje, tworząc teledysk zyskujący zainteresowanie w internecie. 
 
4.DIALOG CZYLI ROZMAWIAMY Z UŻYTKOWNIKIEM NASZEGO PROGRAMU 
Stosowanie komend takich jak: okno dialogowe, lista odpowiedzi, zmienne, algorytmy. 
Dowiemy się jak przyjmować odpowiedzi użytkownika programu, przydatne do tworzenia quizów, zagadek, pomocy dydaktycznych. 
 
5.PREZENTACJA 
Wprowadzanie treści poprzez zarządzanie tłami . 
Warsztatowe ćwiczenia z projektowania prezentacji we własnym zakresie tematycznym uczestnika. 
W tej części szkolenia utworzymy internetową prezentację nie wymagającą od odbiorcy wgrywania na swój komputer – wystarczy przeglądania i adres internetowy (link) do naszej twórczości. 
 
6.UDOSTĘPNIANIE PROGRAMU POPRZEZ INTERNET 
Publikowanie w serwisie Scratch, Google Plus i innych mediach społecznościowych. Pobieranie pliku z programem i przesyłanie użytkownikom. Zbieranie notowań, polubień i komentarzy do stworzonego programu. Dzięki udostępnianiu naszej pracy w internecie nauczymy się zyskiwać cenne porady oraz zaciekawienie odbiorców.

 

ZAPISY - email: mariusz.piatek@omni.pl    Tel.: 12 307 18 66

Szkolenia  realizowane są  we współpracy z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w ramach Projektu Kierunek Kariera  w ramach  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 87%.

 

--------------------------------------------

 

Podstawy Obsługi Komputera dla osób pracujących 50+ – 48 h

 

Terminy zajęć: tryb weekendowy: 10-11 czerwca, 17- 18 czerwca, 24-25 czerwca 2017 r.

 

Program zajęć:

Edytor tekstu (Microsoft Word)

·         zastosowanie i funkcje programu

·         elementy okna programu

·         wpisywanie i edycja tekstu

·         wstawianie grafiki, tabel, symboli do dokumentu

·         formatowanie dokumentu (czcionki, rozmiaru, koloru, akapitów, tabulatorów)

·         opcje oraz drukowanie dokumentów

 

 Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel)

·         zastosowanie oraz funkcje programu

·         poruszanie się po arkuszu

·         wprowadzanie i zmiana danych

·         wykonywanie obliczeń, tworzenie wykresów

·         drukowanie arkusza

 

Korzystanie z zasobów Internetu

·         umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych IE, Firefox)

·         wyszukiwanie danych w globalnej sieci

·         poczta elektroniczna: m. in. Outlook, zakładanie oraz korzystanie z konta e-mail (wysyłanie i odbieranie korespondencji)

Zapisy - email:  mariusz.piatek@omni.pl   Tel.  12 307 18 66

 

Szkolenia  realizowane są  we współpracy z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w ramach Projektu Kierunek Kariera  w ramach  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 87%.

projektowanie stron www Millenium Studio