Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Nowy projekt - zbiorowa inteligencja

Instytut Aurea Libertas rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu szkoleniowego Collective Intelligence w zarządzaniu. 

Celem innowacji jest udostępnienie szerokiej grupie odbiorców kompleksowego programu szkoleniowego pozwalającego na przyswojenie przez nich modelu zarządzania opartego na Kolektywnej Inteligencji (ang. Collective Intelligence, w skrócie CI).

W wyniku naszego projektu grupa docelowa będzie mogła skorzystać z kompletnego programu szkoleniowego, materiałów edukacyjnych (multimedialny kurs e-learning, podręcznik), a przede wszystkim z narzędzi informatycznych, dzięki którym będzie można zorganizować procesy związane z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji w zarządzaniu i organizacji pracy w MSP.

W projekcie mamy zamiar dostosować do naszych potrzeb dostępne na zasadzie open source i kompletnie nieznane w Polsce oprogramowanie wytworzone w zakończonym w 2015 r. w projekcie CATALYST (Collective Applied Intelligence and Analytics for Social Innovation, http://catalyst-fp7.eu/open-tools/),  zrealizowanym w ramach programu badawczego 7FP / Horizon 2020, priorytet „Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation”  (um. grantowa 6611188, więcej informacji o tym priorytecie badawczym: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness). Spośród oprogramowania CATALYST wybraliśmy do przystosowania do potrzeb naszego projektu dwie aplikacje: ASSEMBL oraz LITEMAP. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na naszym serwerze i udostępnione polskim użytkownikom bezpłatnie (pozwalają na to licencje open source).

 

a.     ASSEMBL - pozwala na ustrukturalizowanie debaty, stymulowanie kreatywności, porządkowanie wypracowanej wiedzy (więcej: http://catalyst-fp7.eu/open-tools/assembl/)

Assembl

Rys. 1. Przykładowe rozwiązanie oparte na Assembl

 

b.    LITEMAP - pozwala na tworzenie wizualnych map dyskusji i argumentacji pozwalających na łączenie idei i argumentów w jedną spójną całość. Narzędzie wypracowane zostało przez Open University’s Knowledge Management Institute. Więcej na temat LiteMap: http://catalyst-fp7.eu/open-tools/litemap/.

Litemap

Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie oparte na Litemap.

projektowanie stron www Millenium Studio